Chế độ dinh dưỡng cho bé 1-2 tuổi

Chế độ dinh dưỡng cho bé 1-2 tuổi

Thời điểm bé biết chạy, lên xuống cầu thang, nhảy bằng 2 chân, tìm đồ vật bị giấu, chồng đồ lên cao, xếp khối hình hay vẽ hình tròn nghệch ngoạc. Ngôn ngữ thì bé biết nói vài từ kết hợp thành câu ngắn, tên đồ vật và thích được kể chuyện. Bạn nên tương